Forsiden

Høringssvar fra Frits Robert Ohrstrand

Dato: 02.03.2022

Vi vet mye mer om både sykdommen og vaksinene nå. Sykdommen har utviklet seg til å bli mindre farlig, og vaksinene har vist seg å være mye mindre effektive enn man trodde, og de tar i bruk ny teknologi som vi ikke vet om kan føre til negative langtidsbivirkninger. Derfor er jeg imot at vi skal ha noen form for sertifikat eller tvang når det gjelder vaksine mot koronaviruset, og fordi det er betenkeligheter om etikken rundt dette, og det kan føre til splittelse i samfunnet.