Forsiden

Høringssvar fra Andreas Tanberg

Dato: 23.02.2022

Koronasertifikat er grunnlovsstridig og bryter mot retten til medisinsk frihet.