Forsiden

Høringssvar fra Aina wee

Dato: 01.03.2022

Det hører ikke hjemme i et fritt demokrati som Norge.

Legger ved noen skremmende utdrag fra dette høringsforslaget.

NEI

til Karona pass

sannheten skal frem