Forsiden

Høringssvar fra Jarle Hellestræ

Dato: 16.02.2022

Først og fremst er det ingen smittefaglig grunn for å innføre dette siden vaksinerte smitter like mye som uvaksinerte.

Det fremstår derfor som en ren straff for de som velger å ikke la seg vaksinere. Dette er alvorlig diskriminering og lite verdig for et demokrati som nå etter snart 2 år likner mer og mer på et diktatur. Forlengelse av koronasertifikat vil føre oss ytterligere i fra dette demokratiet som vi verdsetter så utrolig høyt og dette er således et alvorlig hån mot arbeidet som våre oldeforeldre har kjempet så hardt for.

De som er for dette "Lydighetspasset", bør tenke seg grundig om. Det hjelper ikke om du har tatt 3 vaksinedoser, for gyldigheten for de som er tatt er tidsbegrenset og en må til enhver tid oppdatere seg med en ny boosterdose. Hvis ikke er en regnet som uvaksinert.

Jeg ønsker å leve i et fritt samfunn hvor ikke trusler og trusler om tvang hører hjemme! Heller ikke segregering, forskjellsbehandling, og utenforskap pga et koronasertifikat. Jeg vil slett ikke at mennesker i samfunnet vårt skal bli utsatt for et så inngripende og frihetsberøvende tiltak som dette.