Forsiden

Høringssvar fra Anita Skoglund Grovfjord

Dato: 22.02.2022

Nei til innføring/utvidelse av korona-pass!

Forslaget som nå ligger ute på høring er et hån mot det norske folk og et brudd på alt av menneskerettigheter. Det er et steg bort fra det vi liker å kalle et demokrati, og et steg inn i det vi kaller et totalitært styresett. Korona-passet har ingen medisinsk funksjon, da vaksinerte smitter i vel så stor grad som uvaksinerte, og det har derfor ingen betydning i forhold til smittespredning. Medisinsk behandling i Norge er, og bør fortsatt være frivillig. Å bestemme over egen kropp og helse er en menneskerett og slik bør det alltid være. Ideen om koronapass må forkastes og aldri nevnes mer!