Forsiden

Høringssvar fra Kim Sypriansen

Dato: 03.03.2022

Svartype: Med merknad

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) foreslår å forlenge virketiden for de midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat (smittevernloven) til 30. juni 2023.

HOD foreslår også en justering av ordlyden (§ 4A-2 andre ledd): å tydeliggjøre skillet mellom avgrensning av smitteverntiltak, og bruk av koronasertifikat som dokumentasjon.

To års tvang og diktering av private menneskers liv nærmer seg slutten – begrunnet i en sykdom som 99,75 % av befolkningen ikke dør av.

Nå ønsker HOD å forlenge levetiden til de midlertidige lovene, som ga myndighetene mulighet til å utøve denne tvangen. Jeg syns at godt gjennomførte vitenskapelige studier som viser tallanslag på hvor godt tiltakene hjelper skal ligge til grunn for å innføre midlertidige lover med den inngripen disse har på individnivå. Fravær av slike studier og motvilje til å få dem gjennomført viser at det i demokratiet Norge kan innføres diktatur over natten, bare en begrunner det med “fare (les:frykt) for liv og helse”.

Fra nå av virker grunnloven og menneskerettigheter ugyldiggjort hvis det er oppdaget et nytt og smittsomt virus.

Det er mange problematiske og ulogiske sider ved politikken som har vært ført de siste to årene. Dødsraten til korona (uavhengig av antall smittede) i de aller fleste land, uavhengig av nedstengningstiltak, vaksinering eller antall smittede, overstiger ikke 0,25 %. Antallet bivirkninger som har blitt meldt inn av vaksinene mot korona knuser alle rekorder i alle land der vaksinedekningen er høy.

Til tross for dette mener myndighetene at det er grunn til å forlenge muligheten for smitteverntiltak. Koronapass er et virkemiddel som bidrar til tvang, press og segregering: implisitt tvangsvaksinering. Det handler ikke om dokumentasjon, og det dreier seg ikke om folkehelse. Vaksinen hindrer ikke smitte, dette har FHI bare antatt og er ikke vitenskapelig bevist.

Tvang, segregering og nedstengningstiltak er en trussel mot folkehelsen.

Jeg er sterkt imot dette forslaget.