Forsiden

Høringssvar fra Anita

Dato: 03.03.2022

Dette høringsforslaget må stoppes umiddelbart. Jeg sier nei til dette forslaget på grunnlag av menneskerettighetene.

Mvh. Anita Lund Haukebø