Forsiden

Høringssvar fra Henrik Norlin

Dato: 03.03.2022

Svartype: Med merknad

Hei!

Jeg er imot COVID-19 smitteverntiltak som differensierer mellom vaksinerte og uvaksinerte personer, fordi:

1) Vaksinene er hastegodkjent, og de kan ha ukjente langtids bivirkninger.

2) Det finnes mange andre godt dokumenterte virkemidler for å bekjempe COVID-19. https://c19early.com/

Naturlige legemidler har generelt en fantastisk evne til å forebygge og helbrede sykdom. Tilby alle leger videreutdanning i LIVSSTILSMEDISIN, med sertifisering fra International Board of Lifestyle Medicine.

https://www.livsstilspraksis.no/for-helsepersonell