Forsiden

Høringssvar fra Kirsten Sveen

Dato: 14.02.2022

Et koronapass hører ikke hjemme i et samfunn som er demokratisk. Det bryter med grunnleggende menneskerettigheter, folkerett og grunnlov. Et slikt pass sendes skygger til et samfunn med totalitære trekk og egner seg ikke som smitteverntitak.