Forsiden

Høringssvar fra Anthonie Opsahl Schnell

Dato: 04.03.2022

Lovforslaget rammer grunnleggende menneskerettigheter og friheten til valg, friheten til å bestemme over vår egen kropp og hva som skal sprøytes inn i den.

Vi må alle ha rett til å kunne foreta et valg for oss selv ut fra hva som føles trygt uten å bli ekskludert fra viktige samfunnsarenaer. Lovforslaget innebærer en umyndiggjøring av oss som innbyggere og legger opp til segrering.

Vi er født frie mennesker, det er ikke opp til våre helsemyndigheter å gi oss frihet basert på en vaksine ingen vet om du tåler eller trenger.

En slik lov vil ramme barn som ikke kan foreta et informert samtykke, det vil ramme alle de mennesker som ikke tørr å ta en ny hastegodkjent vaksine etter dels alvorlige bivirkninger fra våre siste to pandemier. Lovforslaget legger opp til en systematisk forskjellsbehandling av alle uvaksinerte som i verste fall kan miste jobben, barna kan bli nektet å gå i barnehagen eller på skolen.

Lovforslaget må forkastes!