Forsiden

Høringssvar fra Bjørn O Evensen

Dato: 15.02.2022

Svartype: Med merknad

NEI til alle former for koronasertifikat eller "passerseddel" som var benevnelsen under krigen.

Koronasertifikatet strider med alle menneskerettigheter, grunnloven og Nurnberg koden.