Forsiden

Høringssvar fra Dmitri Svistounov

Dato: 14.02.2022

Svartype: Med merknad

Jeg mener at koronasertifikat er inngripende, diskriminerende og i strid med menneskerettighetene og loven. Effekt og sikkerhet av vaksinering er ikke bevisst. Vaksinerte sprer sykdom, og sertifikatet er derfor også meningsløst.