Forsiden

Høringssvar fra Dominik Gorski

Dato: 18.02.2022

Dette forslaget sier jeg meg ikke enig i. Dette er digital overvåkning som bryter med min frihet til å bevege meg fritt på tross personlige valg. Jeg liker ikke tanken på at myndighetene kan kommunisere med min mobile enhet for å innhente sensitiv personlig informasjon uten min viten og samtykke. Videre så vil ikke koronapass hindre smittespredning, for eksempel hvis noen blir nektet å delta på et kulturelt arrangement vil de likevel møte på deltagere fra dette arrangementer senere som kan smitte dem i dagligvarebutikk, offentlig transport o.l. For mye digital kontroll over befolkningen er en trussel for de demokratiske verdiene som har gjort vårt samfunn til et av de beste stedene å bo i. Da nettopp politisk frihet, religionsfrihet og medisinskfrihet er verdiger vi må beskytte