Forsiden

Høringssvar fra Kjersti

Dato: 22.02.2022

Koronasertifikat bryter med demokratiet, menneskerettighetene, grunnloven, verdier og menneskesynet.

Mennesker har rett til å bestemme over sin egen kropp, og i et demokrati skal ingen straffes, forfølges, segregeres, bortvises, behandles urettferdig, nektes arbeid, lønn, eller utestenges fra noen plasser, områder, aktiviteter osv. pga sin medisinske status.

Nei til koronasertifikat!