Forsiden

Høringssvar fra Fritt menneske

Dato: 04.03.2022

Dette er helt uakseptabelt og uaktuelt. Et slikt forslag hører ingen steder hjemme i vårt frie og demokratiske land, eller i noen land for øvrig. Mennesket er fritt! Det er født fritt. Kroppen er fri, og viljen er fri.

La oss kalle en spade for en spade. Vi har jo sett tydelig, alle som en, at vaksinasjonens effekt mot smitte og sykdom er så liten, i forhold til den enorme betydningen av innføringen av et slikt vaksinasjonsstatusbasert samfunn, at den på INGEN måte rettferdiggjør det dere foreslår her.

Det eneste et Koronapass vil oppnå, er å skille befolkningen inn i ulike leire, der noen vil diskrimineres og fratas rettigheter. Ja, dette er ren og skjær diskriminering. Et Koronapass skiller ikke først og fremst mellom en som kanskje er smittsom og en som kanskje ikke er smittsom. Et Koronapass skiller mellom et menneske som tok ett valg basert på sitt personlige verdigrunnlag, og et menneske som tok et annet. Et valg, og dette er viktig, som vi ser helt tydelig at faktisk ikke særlig påvirker andre mennesker enn det mennesket selv. Og nå foreslår dere å lovfeste negative konsekvenser for å velge "feil"?

Det dere foreslår er et segregeringssamfunn. Segregering på grunnlag av ideologi og livsanskuelse. Intet annet. Dette har vi sett før, i det vi trodde var historiske skrekkeksempler vi kan advares og lære av. Det vi trodde at det er veldig mange år siden vi skjønte at er dypt, dypt uetisk og galt, og noe vi aldri skal la skje igjen. Det er derfor vi har lover som skal beskytte oss mot at slikt får skje igjen. Det er derfor dere ser, av alle de tusenvis på tusenvis av høringssvarene som har kommet inn, at vi skal FORTSETTE å beskytte mot at det skjer!

Det å påtvinge mennesker en medisinsk behandlig, enten med makt eller gjennom utpresning, er så hårreisende galt at det går kaldt nedover ryggen på meg å se at regjeringen faktisk foreslår dette. Jeg føler ikke at jeg trenger å utdype hvorfor.

La oss gå tilbake til en virkelighet der sunn fornuft, medmenneskelighet og gode og etiske verdier råder. Husk på at dette er mennesker, og det aller helligste som finnes på jord, selve livet, dere foreslår å tukle med.

Folket har talt.