Forsiden

Høringssvar fra Cecilie bech

Dato: 16.02.2022

Nei til forlengelses av coronasertivikat. Det må skrotes