Forsiden

Høringssvar fra Robert Holen

Dato: 04.03.2022

Høringsnotat - forlengelse av reglene om koronasertifikat

Jeg har lest høringssvar fra nettverket Inngrep og slutter meg til det. Jeg er ikke medlem i nettverket. Jeg har lest høringssvar fra Einar Flydal og slutter meg til det.

Den norske regjeringen skal ikke forlenge virketiden for de midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer.

Jeg viser spesielt til nettverket Inngreps formulering: «Forsøket på å «løsrive» sertifikatløsningen fra smittevernlovens skranker, gjør at de «nye og utvidede» reglene i smittevernloven kap. 4A og koronaforskriftens kap. 5D, helt klart er ulovlige.»

Dette må stoppes.

Oppfinneren av mRNA-teknologien, R W Malone, sier at injiseringen av en mRNA-terapi som har funnet sted i verden har vært det største medisinske eksperimentet gjennomført på mennesker noensinne.

Han fraråder å ta denne terapien. Den nå avdøde nobelprisvinneren og viruseksperten Luc Montagnier advarte mot å ta terapien.

Legen Peter McCullough har gått i bresjen for tidlig behandling av Covid og tegnet et dystert bilde av kost/nytteforholdet ved å ta en mRNA-terapi. Han har pekt på studier som viser en ikke statistisk signifikant forskjell i dødelighet av sykdommen når en sammenligner de som har tatt terapien og de som ikke har tatt. Han har åpnet for at terapien kan ha en viss effekt for lengden på eventuelt sykehusopphold, men til gjengjeld kan mRNA påvirke immunforsvaret negativt. Sluttsummen på dette regnestykket kan ikke finnes før om flere år.

Nå spørres det om en skarp økning i dødeligheten mange plasser kan ha en sammenheng med mRNA-terapiene.

Vi ser at et stort nettverk av leger anbefaler tidlig behandling av Covid.

https://covid19criticalcare.com/

Til tross for dette ser vi mange vestlige regjeringer nå utøver et destruktivt press mot sin befolkning for å ta en vaksine som har liten eller ingen effekt på sars-CoV-2.

For Norges regjerings del har dette gått på villedende markedsføring av terapien som en vaksine. En vaksine gir etter definisjonen immunitet, men det har ingen av disse terapiene gitt. Jeg oppfordrer helsemyndighetene til å legge fram dokumentasjon på at én person har fått immunitet av «vaksinen». Hva med deg, Ingvild Kjerkol, fikk du immunitet av «vaksinen»?

I Østerrike er det likevel kriminalisert å avstå fra å la seg injisere med en eksperimentell mRNA-terapi.

Vi ser at i Frankrike skal de «uvaksinerte» plages og «privilegier» betinges av å delta på eksperimentet med dokumenterte helseskadelige effekter på en andel av deltakerne.

Vi ser også sterke represalier i den senere tid mot protester mot påbud for å ta en injeksjon av mRNA. I Canada ser vi at det i en kort tid ble innført unntakstilstand for å rydde av veien fredelige demonstranter for å tvinge gjennom påbudet at lastebilsjåfører(!) skulle injiseres.

Jeg vil også peke på at jeg har bedt helsedepartementet for flere måneder siden om å legge fram dokumentasjon på at beholderne med mRNA-terapi ikke inneholder skadelige stoffer. På et laboratorium er det påvist at det inneholder et stoff som likner på grafen eller grafenoksid i en beholder med Pfizer mRNA-terapi. Det er også kjent at 1,6 millioner beholdere fra Pfizer ble returnert fra Japan fordi de inneholdt en metallisk substans. (Kilde: Nettsiden til Nikkei) Helsedepartementet har så langt ikke besvart henvendelsen. https://dagslys.substack.com/p/graphene-oxide-in-covid-vaccines?s=w

Tilstanden er altså slik at helsemyndighetene i Norge driver villedende markedsføring av en mRNA-terapi som en vaksine. Denne har helseskadelige effekter for en andel av de som lar seg injisere. Den fulle rekkevidden av disse helseskadene er ennå ikke kjent. Det er en mulighet for en potensiell kobling mellom utrullingen av terapien og en økning i dødeligheten. Det er også en mulighet for at en eller flere beholdere er kontaminert.

Likevel har helsemyndighetene utøvd et betydelig press, herunder FHI, ved å aktivt forsøke å inngi frykt i befolkningen. Samtidig blir en begrunnet bekymring som min ikke besvart av helsemyndighetene.

Regjeringen Støre fortsetter nå et press for å fortsette å diskriminere befolkningen basert på deres helsevalg.

Regjeringen Støre ser også ut til å være under press fra det som ser ut til å være en koordinert aksjon for å ha en autoritær tilnærming til hvilke tiltak som skal settes inn mot det som defineres som en pandemi. Er det ikke slik at WHO nå ber medlemslandene nå sette sin egen myndighet til side og gi WHO en rettslig hjemmel til å overkjøre medlemslandenes pandemihåndtering.

Jeg ber regjeringen og helsemyndighetene stå imot dette presset, revurdere og herunder sette i gang en ekstern gransking av hvorfor ikke det har blitt satt i gang tidlig behandling av Covid på bred front i Norge.

Jeg ber regjeringen om å se med nye øyne på behandling av Covid med kjente eller nyutviklede legemidler som ikke er basert på mRNA.

Se spesielt på The Great Barrington Declaration.

https://globalcovidsummit.org/news/thousands-of-physicians-and-scientists-reach-consensus-on-vaccinating-children-and-natural-immunity

https://rwmalonemd.substack.com/p/what-if-the-largest-experiment-on?s=r