Forsiden

Høringssvar fra Abdurahman Rebuma

Dato: 23.02.2022

Svartype: Med merknad

Jeg sier NEI til koronapass. Forslaget må forkastes. Et koronapass er ikke forenelig med demokratiske grunnprinsipper som autonomi, bevegelsesfrihet og personvern.

Vi kan ikke tillate at dette dokumentet blir godtatt, og at Norge på permanent basis blir omformet fra et demokrati. Vi kan ikke tillate at smittevernstaten avskaffer rettsstaten og dermed setter store deler av Grunnloven og menneskerettighetene til side.

Norge har nå en gyllen mulighet til å gå foran som en demokratisk rettsstat verdig, ved å beslutte det som er rett. Koronasertifikatet må nå skrinlegges én gang for alle.

Ja til Grunnloven, ja til menneskerettigheter, ja til frihet. NEI til koronasertifikat!