Forsiden

Høringssvar fra Eirik Forus

Dato: 19.02.2022

Jeg er imot forslagene til policy som legges opp til i høringen. Viktige prinsipp som samtykke som forutsetning for medisinsk behandling og forsamlingsrett er ikke ivaretatt. Slik jeg ser det er det også meget alvorlige inngripen i folks liv som foreslås spesielt i myndighetenes foreslåtte mulighet til isolasjon av smittede og sanksjoner som oppsigelse fra arbeid for vaksinevegrere.