Forsiden

Høringssvar fra Eva Løvdal

Dato: 26.02.2022

Svartype: Med merknad

For meg ser det det ut som vi frataes den friheten vi har hatt i vårt kjære fedreland , hvis dette blir innført.
Med vennlig hilsen Eva Løvdal