Forsiden

Høringssvar fra Arne Dragsund

Dato: 18.02.2022

Jeg går imot dette forslaget.

Arne Dragsund