Forsiden

Høringssvar fra Arna Sørensen

Dato: 04.03.2022

Hei,

Viser til følgende høringsnotat fra regjeringen :

"Høringsforslag - forlengelse av reglene om koronasertifikat.

Høringsforslaget har kort frist og går ut 04.03.2022.

Jeg, med flere av kommunens innbyggere, finner det som står i høringsforslaget svært graverende, det skaper redsel og er meget skremmende.

Dere er våre ombudspersoner og jobben er å vare ta innbyggernes beste.

Vi finne det derfor riktig å fortelle om vår sterke bekymring.

Jeg håper kommunens representanter står opp for frihet og når inn til deres respektive stortingsgrupper med klar beskjed om at koronasertifikat må avskaffes.

UTKLIPP FRA HØRINGSNOTATET:

"TVANSGVAKSINERING,

NEKTES SAMVÆRE MED ANDRE MENNESKER,

HASTEGODKJENT VAKSINE SKAL TVINGES PÅ FOLK,

UVAKSINERTE SKAL NEKTES LØNN"

Det vi må forstå er at dette gjelder vår ALLES FREMTID.

Bla. nevnes at alle regnes som «uvaksinerte» kun få mnd. etter en vaksine og vi har ikke lengre råderett over våre barns helse.

Med helsing

Arna Sørensen