Forsiden

Høringssvar fra Heidi K Hofseth

Dato: 15.02.2022

Dette forslaget må forkastes, for det er brudd på både menneskeretter og grunnloven vår.