Forsiden

Høringssvar fra Eli Henriksen

Dato: 26.02.2022

Svartype: Med merknad

Jeg er i mot at det skal brukes koronaseterfikat for å tvinge mennesker til å gjøre noe de i utgangspunktet ikke ønsker, kun fordi de skal ha lov til å gjøre normale ting i samfunnet.

Er ikke dette i strid med menneskerettighetene som en gang ble laget for at mennesker ikke skal tvinges til å være med i medisinske eksperimenter så vet ikke jeg.

Å opprettholde dette vil føre til økt segregering, splid og nærmest fientlige forhold blandt folk.

Vaksinasjon skal skape trygghet for den vaksinerte.

Men de vaksinerte kan bli smittet.

De vaksinerte kan smitte andre.

Dette kan ikke de uvaksinerte gjøre noe med.

Er det slik at de uvaksinerte skal TVINGES til å vaksinere seg slik at de ikke skal dø eller havne på sykehus? Det må være den eneste grunnen til å innføre koronasterfikat i og med at du kan både smitte andre og bli smittet selv.

Men hvis det skal være slik at mennesker som ikke følger Norges anbefalinger skal forhindres til å gjøre ting i samfunnet fordi sykehusene ikke har kapasitet til å ta i mot pasienter, er det ikke mange som burde bli utestengt fra samfunnet da?

Tenk på alle som ikke følger anbefalingene om hvordan de skal spise og blir syk på grunn av at de får diabetes, høyt blodtykk, hjertefeil og andre komplikasjoner, kanskje vi må ordne seterfikat til de også? Jeg skjønner at de som får livsstilssykdommer ikke blir så rask syk som under en pandemi, men det er likevel mange som opptar sykehusplass fordi de ikke følger anbefalingene.

I et tenkt senarie, hva om det ble laget vaksine mot fedme og overspising og absolutt alle måtte ta dette, om du er tynn eller tykk, alle er disponible for å bli fet eller få livsstilsykdommer en dag, det er det ingen som vet, så alle måtte ha tatt den.

Det er “bare” ca 50 000 som får bivirkninger i Norge av denne fedme vaksinen, men det er så viktig at vi ikke fyller sykehusene at de snakker vi ikke om. Her må alle bidra for å få ned sykehus innleggelsene, uansett om du er tykk eller tynn. For i stede for å bruke pengene på å bygge opp sykehusene, så bruker vi pengene på vaksiner som forøvrig ikke vil forhindre fedme og noen kan også bli alvorlig syke til tross for vaksinen og 50 000 blir syke av vaksinen, men den skal vist kunne forhindre at enkelte som er i visse aldersgrupper kan bli alvorlig syke.

Koronaseterfikat blir innført slik at de som ikke har tatt vaksinen ikke får handle noe av den maten som i følge helepyramiden gjør oss fete. Ikke får vi gå på restaurant og kafe for der vet vi ikke hva som er i maten og du får heller verken kjøpe alkohol i butikk, utesteder eller på polet. Det spiller ingen rolle om du er tynn eller fet, du må ha tatt vaksinen hvis du skal kunne leve slik som de som har vaksinen gjør. Du må være med på å “løftet” sammen med alle andre. Ikke fordi du kan smitte fedmen over til andre og heller ikke fordi du er en fare for andre mennesker, men fordi vi ikke skal fylle sykehusene som ikke har kapasitet til å ta i mot pasienter.

Aldri i min levetid trodde jeg at mennesker skulle måtte oppleve å bli tvingt til å sprøyte noe i kroppen for å kunne være en del av samfunnet. Hvorfor ble det skrevet menneskerettigheter i utgangspunktet hvis vi med et pennestrøk bare fjerner det fordi vi er redde? Reddsel var det som drev mennesker til å se en annen vei under andre verdenskrig. Hvis vi lar reddselen styre handlingene våre når vi blir truet, vil vår medmenneskelighet være fremtredende eller borte? Blir du mer eller mindre medmenneskelig når du er redd?

Mange i verden mener at koronasterfikat er det riktige. Og er det ikke lett for at vi vil gjøre det samme som alle andre gjør fordi vi vil ikke skille oss ut? Vi tror at det massene gjør er riktig kun fordi det er mange som mener det samme og stiller ingen kritiske spørsmål med det som skjer.

Koronaseterfikat er reddsel for at mennesker skal bli syke og havne på sykehuset. Ikke de som er vaksinerte, men de uvaksinerte som faktisk ønsker å bestemme selv om de vil risikere det eller ikke.

Jeg vil ikke leve i reddsel resten av mitt liv og ikke vil jeg at mitt barn skal det heller. Så jeg sier fjern koronaseterfikatet og la det aldri bli et spørsmål igjen!