Forsiden

Høringssvar fra Andreas Larsen

Dato: 04.03.2022

Svartype: Med merknad

Koronapass er moralsk forkastelig og uetisk!

Frihet er vår mest dyrkjøpte rett som mennesker. Forslag om at vår frihet skal begrenses er totalt uakseptabelt. Firhet har vi fått gjennom lang tids utvikling og kan rives bort på et øyeblikk. Slike hårreisende forlag er med på det. Det kan ikke aksepteres!

Enhver representant har plikt til å følge vanlig moral og forkaste dette forslaget og følge den etiske og moralske vei uansett hva partiet krever.

Koronapass og tvangsvaksiering strider mot blant annet menneskerettighetene, Grunnloven, Nürnbergkodeksen m.fl
Vi bør ikke være så styrt av Who som er mer opptatt av å tjene penger enn av folks helse. Bry dere heller om Norges folk.
Vaksinerte smitter hverandre, så er det et ytterligere eksempel på hvor lite hensiktsmessig og grovt uretterdig dette ville være,.

Det er en stor faglig usikkerhet omkring langtidsvirkninger at det må respekteres at folk ikke vil utsette seg for dette. Noe annet er overgrep og moralsk forkastelig.

Regjeringen og FHI må også umiddelbart stoppe med sin sterkt splittende budskap.

Alle forslag og ideeer og koronapass og tvangsvaksinering er ekstremt store overgrep og sterkt umoralske. Så skrot dette umiddelbart og bryt kontakten med WHO om de skal forsøke å overstyre vår Grunnlov. Hold dere til den etikk og moral vi er vant med i Norge.