Forsiden

Høringssvar fra Hege Pilskog Wise

Dato: 03.03.2022

Eg seier NEI, fordi forslaget inneber eit grovt brot på menneskerettar.