Forsiden

Høringssvar fra Kristian Jensen

Dato: 25.02.2022

Svartype: Med merknad

Dette er ikke greit!

Nå går de endelig selv ut med at korona viruset bare er til å sammenligne med influensavirus å ei noe farligere enn det.

I hvilken verden vil det da være for folkets beste å fortsette denne galskapen??

Nok er nok!