Forsiden

Høringssvar fra Gry Kristianslund

Dato: 17.02.2022

Svartype: Med merknad

Dette forslaget hører ikke hjemme i et demokrati, er sterkt uenig i forslaget.