Forsiden

Høringssvar fra Else Randklev Hansson

Dato: 16.02.2022

Norge er de siste to år blitt styrt etter smittevernloven, og landets Grunnlov er satt til side. Det er et uhørt og dypt alvorlig faktum i seg selv. Et korona-sertifikat vil være mot vår frihet som mennesker, det vil virke splittende og ikke være forenelig med vårt demokrati, som vi dessverre ser er iferd med å rakne, gitt de svake og selvopphøyende politikere som de siste 20-30 år har styrt landet. Det virker som konsekvens-utredninger for anvendt politikk er blitt et glemt begrep. For å møte eventuelle nye virus-utbrudd, bør folket lære om sitt naturlige og sterke immunforsvar, DET bør være norske helsemyndigheters største oppgave i fremtiden. Et korona-sertifikat vil kunne misbrukes som en sjanse til å fremme destruktive vedtak MOT vår helse og vår trygghet fra ødeleggende krefter, dessverre med hjelp av svake norske politikere. Forslaget er uhørt, det er uforståelig sett fra et demokartisk ståsted, og bør forkastes. Hater man sitt eget folk?