Forsiden

Høringssvar fra Energi og Balanse AS

Dato: 23.02.2022

Etter å ha lest regjeringens forslag til forskriftsendring og innføring av koronapass kjenner jeg på en dyp uro og sorg.

Skal vi i Norge innføre en totalitær forskrift som gir myndighetene rett til å bestemme hva vi skal putte i kroppen vår? Som gir rett til alvorlige sanksjoner og inngripen i folks liv og rett til å forsørge seg og sin familie eller ha sosial omgang med andre, fordi de ikke ønsker å ta en injeksjon?

Denne injeksjonen er det ikke forsket på over lang nok tid og med god nok kvalitet på studiene til at den skulle vært benyttet i en slik grad i hele verden.

Informasjon om medikamenter som virker svært godt tatt tidlig i forløpet av sykdomsforløpet er blitt tilbakehold og sensurert bort. Viktigheten av inntak av vitamin D og sink for å unngå alvorlig infeksjon er ikke blitt opplyst om, selv om det foreligger gode studier.

Vaksinene har blitt presset på alle borgere over 12 år i Norge via fryktpropaganda og oppfordring om å ta en for laget. Pressen, helsemyndighetene og regjeringen har stått for dette.

Det er fremdeles ikke langtidsdata for vaksinene, rådata fra studiene tilbakeholdes av legemiddelfirmaene og British Medical Journal (BMJ) har avslørt alvorlige feil ved forskningen på Pfizers vaksine.

Vaksinene har også vist seg å ikke virke tilfredsstillende når det gjelder å bli smittet og å smitte videre. 95 % beskyttelse mot å bli smittet av Covid-19 og at man ikke kunne smitte videre om man var vaksinert, har blitt til at mange land har flere pr 100 000 fullvaksinerte som er smittet med Omikron enn det er pr 100 000 uvaksinerte. (Island, Danmark, deler av Canada)

Fullvaksinerte smitter like lett andre da de har like mye virus i øvre luftveier som uvaksinerte. Vi så en forholdsmessig gradvis reduksjon i antall uvaksinerte smittede i Norge. FHI har sluttet å publisere disse tallene.

Gode data mangler nå i Norge grunnet reduksjon i offentlig testing og registrering av smittede.

Vi må 80 år tilbake i tid for å se liknende tiltak. Canada innfører nå unntakstilstand, da det er protester mot slike tiltak Norge vil vedta forskrift for å kunne innføre.

Tiltakene kan ikke forsvares medisinsk. At store deler av verden nå innfører totalitære tiltak er skremmende.

Jeg vil appellere til sunn fornuft, og kunnskapen vi har fra historien. Vi har Nurenbergkodeksen hvor informert samtykke ligger som en forutsetning for all medisinsk behandling og all forskning. Hva som har skjedd i verden siste året er ikke til å fatte.

Om Norge skal kalle seg et demokrati kan denne forskriften ikke skje.

Med vennlig hilsen

Energi og Balanse AS