Forsiden

Høringssvar fra Knut-Jørgen Plesner

Dato: 03.03.2022

Svartype: Med merknad
  • Nei til koronasertifikat i enhver form da det bryter med spesifikke menneskerettigheter og vil skape en destruktiv segregering i samfunnet. Myndighetene bør istedenfor massivt satse på å informere om gode forbyggende og helbredende tiltak, satse mye mer på målrettet og generøs beskyttelse av utsatte grupper samt skape den nødvendige kapasitetsøkingen i helsevesenet. Med andre ord ha fullt fokus på å gi tjenester og service til befolkningen.