Forsiden

Høringssvar fra Aud Rokke

Dato: 22.02.2022

Nei til koronasertifikat! Høringsforslaget må forkastes da det er et særdeles inngripende forslag til segregering og direkte diskriminering i et demokatisk, sivilisert og fritt land! Vaksinasjon skal fortsatt være frivillig og basert på informert samtykke. Hvilket samfunn vil vi ha? Dette høringsforslaget er virkelig skremmende lesning!