Forsiden

Høringssvar fra Heidi Koren

Dato: 21.02.2022

Svartype: Med merknad

Nei til koronasertifikat og tvangsvaskinering. Skummelt forslag som bryter med menneskerettigheter! Det er ikke dette Norge som et demokrati står for. NEI til dette.