Forsiden

Høringssvar fra Anonym

Dato: 17.02.2022

Det er ganske tydelig at våre politiske ledere nå har solgt ut våre norske interesser til fordel for en globalist agenda. Snikinnføringen av kommunistiske verdier i vesten har vært en trampeklappende suksess, men det er en sykdom og et anker som vil dra Norge ned i mørkets avgrunn. Det er ugudelig og forkastelig at vi i et såkalt fritt og åpent demokrati nå står ovenfor et slikt høringsnotat.

Historien vil ikke glemme de som står bak dette og de vil for alltid bli husket som landsforrædere og svikere.

Ingen debatter, ingen transparasjon, sensur av opposisjon og uendelig med propaganda pumpes ut via våre nyhetsformidlere. Tror dere det norske folket er blinde?

“You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time.”

Våre politiske ledere, jeg skammer meg av å ha dere som brødre og søstre. Dere er svake, ryggradløse, ulojale og korrupte. Og ingen av dere vil slippe unna når folket til slutt får vite hva dere står bak. Hver eneste en av dere vil bli holdt ansvarlig og ingen av dere vil kunna gjemme seg bak den latterlige ideen om at det norske folket på noe som helst tidpunkt har gitt sitt informerte samtykke.

Dette handlet aldri om folkets helse. Deres løgner vil bli avslørt.

Det er vår plikt å stå opp imot tyranni! Nei til koronapass, nei til tvangsvaksinering, nei til sosialt kredit score system.