Forsiden

Høringssvar fra Carlo Natali

Dato: 15.02.2022

Svartype: Med merknad

Jeg godtar ikke disse nye forslager som ikke høre hjemme i et demokratisk staten.