Forsiden

Høringssvar fra Janne Valle

Dato: 19.02.2022

Nei til Koronaserifikat.

Jeg godtar ikke at min kropp skal reguleres til et redskap for politisk styring. Jeg skal for alltid bestemme over egen kropp. Koronapass splitter folket, familier, samfunn og verden. Det bryter med Grunnlovens prinsipper. Det er frihetsberøvelse og overvåkning av mennesker. Det er segregering og vold mot menneskeheten.