Forsiden

Høringssvar fra Kirsten Byremo

Dato: 26.02.2022

Svartype: Med merknad

Jeg godtar ikke dette lovforslaget fordi det tar bort min frihet