Forsiden

Høringssvar fra Elvebyen Elektro AS

Dato: 04.03.2022

Som virksomhet er vi sterkt i mot de tiltak som regneringen har innført og som man ønsker videreføre.

Det virker som man har handlet ut fra tanken om at NÅ MÅ VI HANDLE og vi må handle raskt - HVA SOM HELST!!!

Skal vi virkelig oppgi vårt demokrati og ofre det på vaksinens alter?

Dette forslaget er vi som virksomhet sterkt i mot!

Først og fremst: Du er ikke lengre fullvaksinert.

Du er kun "oppdatert" hvis du har tatt siste "boosterdose".

Ellers er du å anse som uvaksinert.

Husk dette når du leser videre -Dette gjelder også DEG!

Noen hovedpunkter fra høringsnotatet avslører:

1. Tvangsvaksinering "vaksineplikt" dette er å anse som VOLDTEKT (noen stikker noe inn i kroppen din mot din vilje).

2. Uvaksinerte kan samles på dertil "egnede" steder: Ghetto, konsentrasjonsleir, eller utdanningsleir -som det heter i Nord Korea.

3. Det åpnes for at ikke utprøvde "vaksiner" skal hastegodkjennes for allmenn bruk: Du blir tvunget til å være prøvekanin.

4. Uvaksinerte (eller de som mangler "siste" sprut) nektes adgang til samfunnet: Segregering, apartheid.

5. Uvaksinerte skal nektes lønn. Hvis man blir nektet adgang til arbeidet pga. manglende vaksinepass, skal man miste inntekt, og risikere avskjedigelse/miste jobben.

Ovennevnte hører ikke hjemme i et demokrati, og hvis dette hadde skjedd i et mindre demokratisk land,

ville Norge ha protestert.

Det er fortsatt lov til å lese i historiebøker,

og det denne høringen legger opp til, er en parfymert blåkopi av Hitlers handlinger mot jødene på 1930-tallet,

bare det at nå er det ikke en folkegruppe det retter seg mot,

men mot de som ikke vil eller KAN la seg "vaksinere" med eksperimentelle substanser.

Når man i tillegg nå ser at de "vaksinerte" er de som er hyppigst smittet av "Omikron",

så forteller det oss at vaksine-eksperimentet fungerte ganske dårlig.

I Norge er det i skrivende stund registrert mer enn 50 tusen bivirkninger,

hvorav mer enn 5 tusen er å anse som svært alvorlige.

Svineinfluensavaksinen ble stanset da de tilsvarende tallene var under 1 prosent av dette,

og vi har nå mer enn ti år senere mange mennesker som er blitt permanent skadet av den vaksinen.

Medisinske tvangseksperimenter er blitt forbundet med dr. Josef Mengele,

og historien har ikke sett med nådige øyne på den virksomheten.

Hvis menneskeheten overlever dette eksperimentet her,

så kommer historien til å se med svært alvorlige øyne på de som var med og gjennomførte dette folkemordet,

kamuflert som et forsøk på å utrydde en pandemi med marginalt flere offer enn en sesonginfluensa!

Man skyter ikke spurv med kanoner,

selv som det virker som at dette er løsningen når man leser gjeldende høringsnotat!!!