Forsiden

Høringssvar fra Audun Emil Tvedten

Dato: 04.03.2022

Høringssvar - forlengelse av reglene om koronasertifikat.

Dette er regler som griper sterkt inn i den enkelte persons frihet og setter grupper av borgere opp mot hverandre. Slike regler må bare brukes i ytterste nødstilfelle og med stor grad av sikkerhet for god effekt. Det ser nå ut til at covid19-epidemien er sterkt svekket og ikke utgjør noen trussel mot helsevesenets kapasitet. Dessuten viser det seg at både vaksinerte og uvaksinerte både selv kan bli syke og være smittebærere. Dette svekker effekten sterkt av "koronasertifikat" som forebyggende tiltak. På denne bakgrunnen og for å verne om demokratiet vårt og hindre maktovergrep fra styresmaktene, går jeg sterkt imot forslaget om å forlenge reglene om koronasertifikat.