Forsiden

Høringssvar fra Kerstin S.

Dato: 18.02.2022

Svartype: Med merknad

Covid 19-pandemien var over i mai 2020. Men i 2 år har vi opplevd et enestående inngrep i grunnleggende rettigheter, basert på hypotetiske smittekurver og scenarier som alltid har vist seg å være feil. Imidlertid et eksisterende virus ikke engang nødvendig for å begrense eller avskaffe rettighetene - en hypotetisk, innbilt trussel av noe slag er nok! Dette forslaget er rett og slett en skandale. Det betyr avskaffelse av den demokratiske staten Norge og innføring av et diktatur i skikkelse av en smittevern stat. Forslaget bryter med menneskerettighetene og Nürnberg-koden. Dette forslaget ignorerer blant annet retten til selvbestemmelse, retten til fysisk integritet, frihet til å utøve sitt yrke, rett til å delta i samfunnet, bevegelses- og reisefrihet, og innfører klassesegregering av samfunnet. De som er klassifisert som undermennesker kan ekskluderes og straffes etter eget ønske, opp til fysisk utslettelse (ingen lønn, romlig segregering [konsentrasjonsleirer?], tvangstesting og tvangsvaksinering og mye mer). Det vi ser her er et statskupp! Alle som stemmer for denne loven (å avholder seg fra stemme er samtykke!), dvs. alle som ikke aktivt stemmer NEI, må stå til rette for det overfor samfunnet, overfor egen familie og barn, og overfor historien og vil bli holdt ansvarlig for det en dag!