Forsiden

Høringssvar fra Arne Øystein Lorentzen

Dato: 12.02.2022

Svartype: Med merknad

Nei! Et slikt koronasertifokat er imot grunnloven! Basert på en corona-bløffen !