Forsiden

Høringssvar fra John Tilley

Dato: 14.02.2022

Nei, jeg er IKKE enig i at korona sertifikat skal videreføres. Det skal fjernes fra vårt lovverk siden ethvert sertifikat eller lignende løsning skaper segregering og strider med menneskerettighetene. Mennesker skal være fri til å ta sine egne valg. Det er ikke et statlig eller politisk ansvar å ta medisinske valg eller påtvinge medisinske valg på en befolkning.