Forsiden

Høringssvar fra Aina Margrethe Jensvold

Dato: 27.02.2022

Svartype: Med merknad

Jeg er helt i mot at de midlertidige smitteverntiltakene i forbindelse med Covid 19 blir forlenget. Covid 19 krisen er nå over og da bør samfunnet tilbake til en normal funksjon .