Forsiden

Høringssvar fra Haldor Husby

Dato: 03.03.2022

Koronasertifikatet representerer et vaksinasjonspress. Folkehelseinstituttets seneste risikovurderinger slår fast at vaksinasjon har begrenset og kortvarig smittereduserende effekt, og legemiddelverkets oversikt over mulige alvorlige bivirkninger av vaksinasjon er i antall sammenlignbart med det totale antall koronarelaterte sykehusinnleggelser. Koronasertifikatet skiller i altfor liten grad mellom risiko for sykdom i forskjellige demografiske grupper. For eksempel har barn, unge og unge voksne nesten ingen nytte av vaksinasjon, men risikerer likevel bivirkninger (også alvorlige) i et ikke ubetydelig omfang. Siden det heller ikke kan påvises nevneverdig nytte for den øvrige befolkningen, kan risikoen for bivirkninger vanskelig forsvares. Koronasertifikatet vil, selv om det etter beskrivelsen bare er ment som dokumentasjon, legge press på det flertallet av befolkningen som ikke har noen grunn til å frykte alvorlig COVID-sykdom til å ta ukloke helsevalg.