Forsiden

Høringssvar fra Julie Granberg

Dato: 04.03.2022

Svartype: Med merknad

Jeg er i mot forslaget.