Forsiden

Høringssvar fra Folkevalgt fylkespolitiker Rogaland

Dato: 04.03.2022

Koronasertifikatet fremstilles i forslaget som en nyttig avatar for manglende nødvendig reell medisinskfaglig begrunnelse og må dermed avvises.

Medisinskfaglig begrunnelse er et grunnleggende krav i følge § 1-5 i Smittevernloven for å kunne iverksette smitteverntiltak ovenfor frie mennesker. Denne medisinskfaglige begrunnelsen eksisterer ikke så lenge andre faktorer enn vaksinasjon har stor og til dels større implikasjoner enn vaksinasjonsstatus på smittesituasjonen.

Hverken forlengelsen av den midlertidige forskriften med ett år, eller endringen av «§ 4A-2. Bruk av koronasertifikatet» har den nødvendige vitenskapelige ryggdekningen som trengs og kan føre til et farlig taktskifte med hensyn til statlig kontroll over individet.

Forslaget om endring av § 4A-2 fra …..Når sykdommen covid-19 utløst av SARS-CoV-2 regnes som en allmennfarlig smittsom sykdom, jf. § 1-4, kan departementet gi forskrifter for hele eller deler av landet om bruk av koronasertifikat som dokumentasjon på vaksinasjonsstatus, gjennomgått covid-19 og testresultat for SARS-CoV-2……til ……Når sykdommen covid-19 utløst av SARS-CoV-2 regnes som en allmennfarlig smittsom sykdom, jf. § 1-4, kan departementet gi forskrifter for hele eller deler av landet om bruk av koronasertifikat som dokumentasjon når vaksinasjonsstatus, gjennomgått covid-19 eller testresultat inngår i avgrensningen av smitteverntiltak etter lovenvil uansett være et grovt overtramp i forhold til liberale demokratiske prinsipper og menneskerettigheter da vekting går fra reell immunitet/friskhet til et kontrollregime besluttet politisk.

Forslaget må avvises.