Forsiden

Høringssvar fra Kari Sivertsen

Dato: 28.02.2022

Ønsker ikke koronapass. Vaksinering er opp til hver enkelt, og skal ikke bli påtvingt.