Forsiden

Høringssvar fra Kirsten Børretzen.

Dato: 03.03.2022

Eit heilt klart NEI til forslagene som er framlagde i denne høyringen.

Ja til sjølvråderett over eigen kropp og helse.