Forsiden

Høringssvar fra Geir Karlsen

Dato: 15.02.2022

Svartype: Med merknad

Skremmende at dette i det heletatt blir vurdert.

Forslaget er forkastelig og bør forkastes.