Forsiden

Høringssvar fra Anita Hagen Vist

Dato: 20.02.2022

Nei til videreføring av eksisterende og "såkalte midlertidige" endringer i smittevernloven, endringer som omhandler bruk av koronapass og åpner for tvangsvaksinering og frihetsberøvelse for uvaksinerte!

Anita